Backup skyen

IT er et område, hvor små fejl kan have store konsekvenser. I takt med at vi producerer mere og mere data, og vores kære maskiner kan håndtere mere og mere information, bliver vi også mere sårbare over for nedbrud og lignende.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at ens virksomhed har et IT-setup med en professionel online backup.

Hvorfor online?

Fordi online er mindre udsat for de risici, der truer dit data. Har du en professionel online backup, minimerer du risikoen for pludselig at stå uden den vigtige præsentation til forretningsmødet, analysen der skal ligge til grund for en strategiændring eller det råvideomateriale, der skal udgøre grundlaget for din næste film.

Skyen er blevet mere tilgængelig for de fleste mennesker i form af tjenester som Google Drive, Dropbox og lignende. For professionelle er der dog oftest brug for mere end blot de funktioner, man finder hos disse udbydere af lagerplads i skyen.

Professionel online backup sikrer dig, at din virksomheds data ikke forsvinder, hvis uheldet er ude, med jævnlige backups af dit data.

Den professionelle online backup tilbyder også en høj grad af sikkerhed, da alt data sendes krypteret, og kommunikationen med datacentret foregår over en sikker forbindelse.

Online backup er for alle

Online backup for alle mennesker

Selvom man måske godt kunne forestille sig, at professionel online backup kun er noget, som de store IT-virksomheder har brug for, så forholder det sig ikke sådan. Alle virksomheder kan i princippet bruge et professionelt backupsystem.

Som en tommelfingerregel kan man spørge sig selv som virksomhedsejer: Har jeg noget liggende på vores computere, som jeg ikke vil miste?

Om det er kundekontakter, indsamlet data, projektmaterialer, arkivmateriale, grafiske elementer, videoproduktioner, konceptplaner eller tusindvis af andre ting, har de fleste virksomheder materiale, de gerne vil bevare.

De IT-relaterede fejl

Alle, der arbejder med IT, ved, at IT af og til sætter ud. Grunden til nedbrud kan være mange og meget forskelligartede, og det er nogle gange tidskrævende at finde frem til fejlene. Og når fejlen er fundet, er det med at krydse fingre for, at der ikke er sket noget med ens data.

Om det er ondsindet software i form af malware eller virus, der korrumperer data, mekaniske fejl i hardwaren, eller uheldigt timede strømafbrydelser, sker der fejl, som risikerer at sende dit data ud i glemslen.

Det er potentielt meget arbejde, meget viden og dermed meget værdi for din virksomhed, som kan være svært at få tilbage. Ved nogle typer fejl, kan man redde noget data fra denne skæbne, men det er ikke altid, der er muligt.

Mennesker kan også lave fejl

Menneskeligt at fejle

Det er nok ikke nogen overraskelse, at mennesker af og til også fejler. Også i disse tilfælde er en løsning med professionel online backup en rigtig god ide.

En historie, der næsten har karakter af ’urban legend’ er den om, hvordan Pixar næsten mistede Toy Story 2 og de mange mandeårsarbejde, Pixar havde lagt i filmen indtil da.

På en af Pixars computere havde en uheldig medarbejder sat gang i den forkerte kommando, som var ved at slette samtlige filer i Toy Story 2’s filtræ. Under sletningen opdagede nogle andre medarbejdere, at alt var ved at forsvinde og fik trukket stikket og stoppet kommandoen. Den nåede at slette cirka 90 procent af alt deres arbejde.

Heldigvis havde Pixar et backup-system – de havde bare ikke tjekket, om det virkede, og det gjorde det ikke. En fejl i systemet gjorde, at backup-båndet (filerne blev lagret på bånd hos Pixar i 1998) var mere eller mindre ubrugeligt.

Filmen blev reddet af en kvinde, som havde arbejdet hjemme i forbindelse med en graviditet. Fordi hun arbejdede hjemme, havde hun fået en kopi af filmens filtræ, og det var blevet opdateret cirka to uger forinden. Dermed kunne Pixar altså genskabe store dele af filmen gennem hendes eksemplar derhjemme.

I dag har vi bedre mulighed for at lave backups gennem eksempelvis professionel online backup, og hos Nielco IT kan vi hjælpe med at sætte professionel online backup op, så dine data bliver bevaret i sikkerhed.