I takt med at virksomheder får flere og flere forretningshemmeligheder baseret på deres webserver, des større behov er der for IT-efterforskning. For der er en del danske virksomheder i Danmark, som ofte får mistanke til at der er blevet ødelagt, slettet eller endda stjålet informationer internt. Det kan skade enhver virksomhed, hvis sådan noget sker, og derfor er det i vores bedste interesse at finde ud af hvem der er den skyldige.

Det kan også være, at der er en ansat i din virksomhed, som har begået sig på illegale og ulovlige sider, og når en medarbejder fra din virksomhed gør dette, så er det din IP-adresse, der står som den besøgende. Dette kan også give problemer for din virksomhed, for det er et eller andet dit ansvar, at få klargjort overfor myndighederne, hvem der er den skyldige blandt dine medarbejdere.

Hos Nielco IT gør vi dette på en fortrolig og diskret måde, da vi ikke ønsker at genere din virksomhed eller dine ansatte. Vi vil dog gerne få fjernet din mistanke, og se om der er noget om sagen – vi giver nemlig dokumentation på vores arbejde, så du og en eventuelt advokat, kan benytte vores arbejde i lovmæssig sammenhæng.

Anklager og beskyldninger er grove ting

At anklage og beskylde en medarbejder er en grov ting, især hvis der ikke er klokkeklare beviser imod den pågældende person. Disse sager kan splitte en virksomhed ad, og skabe et dårligt arbejdsmiljø. Derfor er det endnu vigtigere, at du finder en virksomhed, der kan yde IT-efterforskning med dokumentation. Det er noget vi kan hos Nielco IT, for vi er interesserede i at sådanne sager lukkes på en ordentlig og effektiv måde – uden at skade din virksomhed og din virksomheds arbejdsmiljø.

For sådanne sager kan hurtigt eskalere, og det er endda netop sådanne sager, som de danske medier gerne vil have fingrene i og lave en stor historie ud af. Derfor er diskretion og fortrolighed nogle af vores kerneværdier, når vi efterforsker dataforbrydelser eller anden IT-kriminalitet internt i virksomheder.

Få efterforsket en IT-sag allerede i dag

Hos Nielco IT står vi klar på at lave detektivarbejde for din virksomhed, hvis du har mistanke om at der er foregået noget, som der ikke skulle have været foregået i din virksomhed. Vi kan nemlig finde ud af hvad der er sket, og hvem der er ansvarlig for dataforbrydelsen.

Du kan ringe til os på telefonnummeret 70 13 63 23, så kan vi snakke i dybden om din virksomheds situation allerede i dag. Vi modtager også e-mails, hvis du har noget teknisk du vil vise os med det samme.