IT-sikkerhed er ikke et spørgsmål om at sætte op og lade stå – tværtimod kræver det en løbende indsats med konstant opdatering af systemer og forsvarsværker for at sikre virksomhedens data.

De IT-kriminelle står nemlig aldrig stille. Og derfor kan virksomhederne heller ikke tillade sig ikke at vedligeholde deres systemer.

Automatisk opdatering er anbefalet

Det er en forudsætning for IT-sikkerhed, at alle programmer, styresystemer og applikationer altid er opdateret til den nyeste version. Med cloud computing er dette blevet nemmere, da det ofte er serviceudbyderen, der sørger for her at opdatere ens sikkerhedsværker – men har man stadig IT’en liggende lokalt bør opdatering være i højsædet.

Kæden er aldrig stærkere end det svageste links. Og et ikke-opdateret program, styresystem eller applikation er et meget svagt link i den kæde, er udgør ens IT-sikkerhed.

Hvor det er muligt anbefales det at slå automatisk opdatering til. Det er for eksempel gældende for styresystemer, antivirusprogrammer og ens firewall. Ved automatisk at lade disse opdatere, åbner virksomheden ingen døre for kriminelle.

Ikke alle programmer kan opdateres automatisk – eksempler herpå er bl.a. Java og Flash. Opdater derfor disse programmer hver eneste gang, du får muligheden for det (du vil selv blive mindet om det ved brug). Opdateringerne er næsten altid lukning af sikkerhedshuller – og opdaterer du ikke, står disse huller altså åbne for kriminelle, der kan skaffe sig adgang til ens systemer og data.

Få varetaget den løbende IT-sikkerhed professionelt

IT-sikkerhed som felt er meget bredt – og konsekvenserne af ikke at have fuldstændigt styr på det kan være uoverskuelige.

Nielco IT anbefaler derfor, at man som virksomhed overlader den løbende IT-sikkerhed til professionelle. Vi kan tage os ikke alene af opsætningen af IT-sikkerheden i virksomheden, men også den løbende drift, vedligeholdelse og opdatering af alle systemerne.

Det er ikke opsætningen, der holder din virksomhed fri for ubehagelige overraskelser i systemerne – det er den løbende opdatering og vedligeholdelse af systemerne.

Du har mulighed for at få en aftale med Nielco IT om løbende IT-sikkerhed hver eneste måned. Vi tager os af alt det praktiske og alt, din virksomhed skal bekymre jer om er altså at få det bedste ud af jeres systemer og pleje jeres eksisterende forretning.

Husk også opdatering af website og server

Den opdatering og vedligeholdelse, en virksomhed af hensyn til IT-sikkerhed er nødt til at have helt styr på, er ikke begrænset til de personlige computere og de enkelte medarbejdere.

Også virksomhedens websites CMS, virksomhedens lokale server og alle andre former for IT skal holdes opdateret hele tiden for at undgå kompromittering.

Særlige farer omkring ferietider

Nogle gange er virksomheden mere udsat end andre gange. I fx sommerferien, hvor en IT-ansvarlig for virksomheden kan være taget på ferie, stopper opdateringen af systemerne måske også med denne ene medarbejder.

Her er det vigtigt at have IT-sikkerheden og den løbende opdatering samt vedligeholdelse af denne outsourcet til specialister, således at der også er en virksomhed at vende hjem til, når man er blevet træt af at ligge på stranden nede i Spanien.